MUDr. Jana Petríčková - infektológia a tropická medicína